Suna un agent
0 800 800 676

Termeni si conditii

Termenii si conditiile generale ale
Programului Fidelio Card

 

Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2011.


1.1 Definitii

Termenii sau expresiile folosite in prezentul document ce reflecta termenii si conditiile Programului Fidelio sunt definite dupa cum urmeaza, cu exceptia cazurilor in care contextul specifica altfel:

Go Travel” inseamna SC SUNMEDAIR TRAVEL TOURISM SERVICES SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Lt. Alexandru Paulescu 31, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/1161/2001, cod fiscal nr. RO 13683142.
Premiu” inseamna premiul obtinut in cadrul Programului prin utilizarea Punctelor Bonus, in conformitate cu procedurile stabilite in materialele informative Fidelio.
Puncte Bonus” inseamna punctele acumulate la Go Travel, in conformitate cu procedurile stabilite in materialele informative Fidelio. Punctele Bonus se pot folosi pentru obtinerea de Premii.
Agentie” inseamna Go Travel, care detine si deruleaza Programul.
Data inscrierii” inseamna data la care se semneaza formularul de inscriere al unui solicitant eligibil sau, in cazul inscrierii prin Internet sau e-mail, data la care solicitarea este trimisa Agentiei prin aplicatiile Internet sau e-mail ale Programului.
Fidelio” este abreviatia pentru Programul de fidelizare Fidelio Card al Agentiei.
Materiale informative Fidelio” reprezinta un termen colectiv pentru urmatoarele mijloace de comunicare folosite in cadrul Programului: scrisori Fidelio, website-ul Fidelio si formularele de inscriere Fidelio.
Termeni si conditii generale” inseamna termenii si conditiile care guverneaza Programul. 
 “Platinum” inseamna nivelul superior din cadrul Programului. Un Membru se califica pentru acest nivel si are dreptul la beneficiile aferente acestui nivel daca a acumulat sau a realizat, 150.000 Puncte Bonus respectand conditia de a fi calatorit de minim 5 ori pentru a acumula aceste puncte. Beneficiile aferente acestui nivel sunt specificate in materialele informative Fidelio.
Membru” inseamna un membru al Programului, al carui nume este tiparit pe card si caruia i s-a alocat un numar de inregistrare in program. Doar Membrii au dreptul la beneficiile oferite in cadrul Programului.
Card” inseamna cardul de membru al Programului, emis si distribuit de Agentie in urma acceptarii de catre Agentie a cererii de inscriere in Program.
Partener” inseamna orice partener, altul decat Go Travel, pentru serviciile caruia se pot utiliza Puncte Bonus, conform specificatiilor din materialele informative Fidelio publicate periodic.
Program” inseamna programul de fidelizare Fidelio oferit de catre Agentie, introdus in 2011 si dezvoltat in scopul de a premia Membrii care calatoresc frecvent cu Go Travel in interes personal..
Oferte promotionale” inseamna orice oferte speciale temporare care acorda unui Membru posibilitatea de a acumula Puncte Bonus suplimentare, de a folosi un numar redus de Puncte Bonus cand comanda premii sau de a folosi beneficii suplimentare. 

 

1.2 Aspecte generale

1.2.1 Termenii si conditiile definesc relatia contractuala dintre Agentie si fiecare Membru individual. Agentia, de buna credinta, isi rezerva dreptul de a anula sau de a inlocui Programul si dreptul de a aduce, in orice moment, modificari sau amendamente Programului, termenilor si conditiilor generale, materialelor informative Fidelio, structurii de acumulare a Punctelor Bonus, structurii premiilor, structurii de utilizare a Punctelor Bonus, participarii oricarui partener la Program sau procedurilor Programului, asa cum sunt ele descrise in documentele Programului. Membrii nu pot inainta reclamatii impotriva Agentiei ca urmare a unor modificari impuse de legile specifice fiecarei tari. Modificarile si amendamentele aduse acestor Termeni si conditii vor fi anuntate prin materialele informative Fidelio. Acesti Termeni si conditii generale, precum si orice modificare, se vor considera ca fiind acceptate daca Membrul foloseste cardul de membru, comanda sau utilizeaza in orice fel un premiu sau beneficiu oferit in cadrul Programului sau daca nu se inregistreaza niciun protest scris in decurs de 30 de zile de la notificare. Daca un Membru nu accepta modificarile aduse Programului, Membrul respectiv poate renunta la statutul de membru conform prevederilor paragrafului 1.2.2.

1.2.2 Fiecare din parti poate inceta colaborarea in cadrul Porgramului, in scris, in orice moment. Termenii si conditiile generale vor continua sa guverneze implementarea chiar si dupa terminarea relatiei Agentie / Membru Program Fidelio. Daca Membrul isi anuleaza statutul in cadrul Programului, el trebuie sa inapoieze Agentiei cardul de membru taiat in doua. La primirea cardului, Agentia va anula statutul de membru, iar Membrul va mai avea la dispozitie sase luni de la data anularii pentru a-si folosi Punctele Bonus  acumulate. In cazul in care Agentia anuleaza statutul de membru al unui client, toate Punctele Bonus vor expira la sase luni de la notificarea anularii. Daca Membrul denatureaza faptele, incalca regulile premiilor sau regulile stabilite in materialele informative Fidelio, toate Punctele Bonus vor expira de indata ce Agentia emite notificarea de anulare.

1.2.3 Agentia va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura ca acele premii, beneficii si oportunitati de a acumula Puncte Bonus, care sunt promovate ca fiind disponibile pentru Membri, vor fi intr-adevar disponibile. Cu toate acestea, Go Travel sau partenerii sai pot limita unilateral cuantumul premiilor propuse, iar Agentia nu poate oferi garantii ca facilitatile respective vor fi disponibile. De aceea, este posibil ca un Membru sa constate ca nu exista locuri disponibile la un anumit zbor sau ca un anumit premiu nu este disponibil.

1.2.4 Toate premiile si beneficiile propuse pot fi modificate si sunt in functie de disponibilitate, inclusiv datele de excludere indicate in materialele informative Fidelio. Se pot aplica restrictii si/sau modificari cu caracter local. Premiile, beneficiile si oportunitatile de a acumula Puncte Bonus oferite Membrilor sunt sau pot fi oferite de partenerii cu care Agentia are incheiate acorduri, dar asupra carora nu are niciun control.

1.2.5 Premiile, beneficiile si oportunitatile de a acumula si utiliza Puncte Bonus se vor supune termenilor si conditiilor generale ale partenerului care ofera facilitatile promovate. Acesti termeni si conditii generale vor fi trimise unui Membru in cazul in care Membrul inainteaza unui astfel de partener o cerere in vederea obtinerii lor.

1.2.6 Agentia si partenerii sai isi rezerva dreptul de a face disponibile oferte promotionale unor grupuri de Membri pe baza activitatii din cadrul Programului, aici fiind incluse, printre altele, rezervarea unui bilet de avion, cazarea la hotel, inchirierea de masini sau pachete de vacanta. Ofertele promotionale nu sunt valabile in combinatie cu alte oferte promotionale. Se va aplica oferta promotionala care ofera Membrului cele mai multe beneficii.

1.2.7 Punctele Bonus se acumuleaza in functie de valoarea serviciilor turistice achizitionate, astfel ca pentru fiecare euro platit catre Go Travel clientul Agentiei va primi un punct bonus. Conditia esentiala pentru a acumula Punctele Bonus o reprezinta plata contravalorii facturii in termenii agreati contractual. Odata cu lansarea Programului Fidelio punctele se vor acumula progresiv in functie de frecventa calatoriilor in interes personal. Trecerea la nivelul Platinum este conditionata de pastrarea intacta a numarului de puncte. Pentru trecerea la nivelul Platinum este necesara acumularea a 150.000 puncte bonus. In masura in care un membru doreste sa isi utilizeze punctele bonus acumulate, va selecta premiul aferent numarului de puncte pe care doreste sa il aloce, iar acestea ii vor fi scazute din contul Fidelio al Membrului, cu exceptia cazurilor in care se precizeaza altfel in materialele informative Fidelio.

1.2.8 Dupa o perioada de 6 ani in care Membrul nu a mai acumulat Puncte Bonus, Agentia isi rezerva dreptul de a anula unilateral statutul de membru.

1.2.9 Situatiile Punctelor Bonus sunt furnizate Membrului pe baza activitatii acestuia in cadrul Programului. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment intervalele la care se furnizeaza aceste situatii. Nu se vor furniza duplicate. Informatiile privind statusul punctelor bonus, inclusiv, printre altele, situatiile trimise prin posta, prin e-mail, telefonic si prin website au doar caracter informativ. Punctele pot fi acumulate doar de Membrii ale caror adrese de corespondenta sunt in Romania.

1.2.10 In cazul decesului unui Membru, Agentia va inchide contul Membrului respectiv in momentul primirii certificatului de deces. 

 

1.3 Inscrierea


1.3.1 Programul este disponibil doar pentru persoanele cu varsta de cel putin 18 ani si se supune legislatiei romane. Corporatiile, organismele necorporative sau alte entitati legale nu pot participa.

1.3.2 Un Membru poate trimite un singur formular de cerere pentru statutul de membru si poate avea un singur cont pe numele sau legal. In cazul in care exista doua conturi, contul cu nivelul cel mai mic sau cu Puncte mai putine se va anula, iar Punctele Bonus acumulate in contul respectiv se vor transfera in celalalt cont.

1.3.3 Contul si Punctele acumulate de Membrul respectiv nu pot fi in niciun caz transferate, lasate mostenire, atribuite, vandute sau combinate, indiferent de valoarea lor, in contul altei persoane, indiferent daca aceasta este sau nu un Membru al Programului, sau in orice alt cont care apartine Membrului, cu exceptia cazurilor in care se stabileste altfel in prevederile notificate Membrului.

1.3.4 Daca un client achizitioneaza pentru prima data servicii turistice de la Go Travel, acesta va fi inscris automat in Program. Serviciile turistice achizitionate cu cel mult 2 luni inainte de inscrierea ca Membru in Program sunt eligibile pentru acumularea de Puncte Bonus, acestea acordandu-se retroactiv.

1.3.5 Membrul are responsabilitatea de a furniza Agentiei adresa de corespondenta corecta a Membrului pentru materialele informative Fidelio. Daca un Membru isi modifica adresa de corespondenta, el trebuie sa anunte Agentia in scris sau prin website-ul Programului, fara nicio intarziere nejustificata. Aceasta schimbare de adresa trebuie sa poarte semnatura Membrului.

1.3.6 Orice persoana eligibila, care doreste sa se inscrie in Program, trebuie sa completeze formularul pentru statutul de membru in cadrul Programului. Se va considera ca toate persoanele care fac cerere pentru statutul de membru in cadrul Programului au citit si au acceptat Termenii si conditiile generale.

1.3.7
Agentia isi rezerva dreptul de a refuza statutul de membru oricarei persoane care nu indeplineste cerintele de participare la Program.

1.3.8
Orice persoana a carei cerere de statut de membru a fost acceptata de Agentie va obtine un cont individual, un cod de membru, care ii asigura accesul la serviciile turistice oferite de Go Travel si la orice alte servicii descrise in materialele de comunicare Fidelio. Numarul de membru va fi necesar pentru orice solicitare de informatii privind contul.   

 

1.4. Respectarea programului

 


1.4.1 Membrul garanteaza corectitudinea tuturor informatiilor furnizate, inclusiv, printre altele, adresa de corespondenta, si va fi exclusiv raspunzator pentru orice informatii eronate, incomplete sau neactuale.

1.4.2 La cererea Agentiei, Membrul va prezenta un act de identitate valabil. Neprezentarea unui astfel de act intr-un interval rezonabil stabilit de Agentie va duce automat la suspendarea sau anularea statutului de membru si la pierderea tuturor Punctelor Bonus acumulate.

1.4.3 Toate Punctele Bonus si premiile ulterioare trebuie acumulate si utilizate conform regulilor si directivelor din acesti termeni si conditii generale.

1.4.4 Punctele bonus nu se vor acorda pentru rezervarile sau tranzactiile nevalorificate, frauduloase sau expirate.

1.4.5 Pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de membru trebuie raportate imediat Agentiei. In momentul in care clientul anunta pierderea, furtul sau deteriorarea cardului, cardul va fi inlocuit. Agentia nu este raspunzatoare pentru utilizarea frauduloasa a cardului sau pentru nerespectarea de catre Membru a continutului acestei prevederi.

1.4.6 Sunt interzise vanzarea, cumpararea, brokerajul, revanzarea, barterul sau schimbul de Puncte Bonus in schimbul vreunei compensatii. Contravenientii, inclusiv cei care folosesc un premiu cumparat sau achizitionat prin barter, vor fi pasibili de plata pentru daune si cheltuieli de judecata. Punctele Bonus nu au valoare monetara si nu pot fi niciodata utilizate ca numerar.

1.4.7 In legatura cu aplicarea oricaror termeni si conditii care guverneaza Programul, Agentia isi rezerva dreptul de a lua masuri juridice corespunzatoare impotriva Membrului, dupa cum considera necesar, si poate recupera daunele, onorariile avocatilor si cheltuielile de judecata.

 

1.5 Date cu caracter personal

 


1.5.1 Datele cu caracter personal legate de participarea Membrilor la Program vor fi procesate si folosite in scopuri ce servesc la implementarea Programului, in conformitate cu regulamentele aplicabile privind protectia datelor.

1.5.2 Go Travel si partenerii vor folosi si vor face schimb de date cu caracter personal in masura in care Programul o cere. Mai mult, pentru a permite Go Travel si partenerilor sai sa ofere produse si servicii, precum si in scopuri ce tin de marketingul direct sau de comunicare, informatiile privind Membrii si participarea Membrilor la Program pot fi transmise confidential intre Go Travel si partenerii lor, pentru uzul lor exclusiv. Daca Membrul nu doreste sa primeasca oferte din partea Go Travel si/sau a partenerilor, Membrul poate obiecta, cu anumite conditii, fata de prelucrarea acestor date in acest scop, prin notificarea, in orice moment, in scris, a Agentiei.

 

1.6 Auditul

 


1.6.1 Agentia isi rezerva dreptul de a audita orice cont din Program, in orice moment si fara a anunta Membrul, pentru a asigura respectarea regulilor Programului si a conditiilor aplicabile privind transportul si/sau tarifele.

1.6.2 In cazul in care un audit descopera discrepante sau incalcari, prelucrarea premiilor, a acumularii Punctelor Bonus pot fi amanate de Agentie, pana la rezolvarea discrepantelor sau a incalcarilor in mod satisfacator pentru Agentie. In asteptarea unei astfel de hotarari, Membrilor li se pot interzice utilizarea Punctelor si utilizarea premiilor, a beneficiilor asociate Programului, dupa cum va determina exclusiv Agentia.

 

1.7 Raspunderea

 


1.7.1 Agentia nu accepta nicio raspundere cu privire la daunele, intarzierile, vatamarile sau pierderile ce rezulta din sau in legatura cu serviciile, premiile sau beneficiile oferite sau neoferite in cadrul Programului de Go Travel sau parteneri, decat in masura in care aceste daune sau pierderi apar ca urmare a neglijentei Agentiei sau au fost cauzate intentionat sau in mod nesabuit de catre Agentie, stiind ca vor rezulta probabil daune.

1.7.2 In cazul in care Agentia sau orice partener refuza in mod incorect sa acorde unui Membru premii sau vreun alt beneficiu, singura compensatie acordata Membrului va fi emiterea de catre Agentie a premiului sau a avantajului care i-a fost refuzat in mod incorect, daca acesta este disponibil, sau acordarea altor beneficii rezonabile, alternative si comparabile, conform evaluarii Agentiei. In cazul oricaruia dintre refuzurile incorecte de mai sus, raspunderea Go Travel sau a oricarui partener se va limita la valoarea premiului in cauza, iar compensatia va putea avea doar forma unui premiu sau a re-creditarii valorii sub forma de Puncte Bonus.

 

2. Acumularea de Puncte Bonus

 


2.1 Punctele Bonus acumulate de Membru se vor regasi in contul Membrului, respectand conditia ca acesta sa fie persoana care achita valoarea serviciilor turistice. Clientul, care este deja Membru in Programul Fidelio trebuie sa comunice agentului numarul sau de membru in momentul achizitionarii unui serviciu turistic si/sau in momentul semnarii contractului pentru prestarea de servicii de catre un partener. Membrii raspund personal de informarea oricarui tert, cu privire la Punctele Bonus si la avantajele obtinute in cadrul Programului.

2.2 Fiecare Membru ar trebui sa verifice daca Punctele au fost creditate corect in contul sau, fie prin accesarea contului personal listat pe website, fie prin contactarea unui agent Go Travel.

2.3 Agentia isi rezerva dreptul de a debita contul oricarui Membru care a dobandit in mod necuvenit Puncte.

2.4 Cu exceptia celor specificate in materialele informative Fidelio, orice tip de serviciu turistic contractat in interes personal se califica pentru acumularea de Puncte Bonus in cadrul Programului Fidelio. Pentru a acumula Puncte Bonus un client, persoana fizica, poate achizitiona fie un bilet de avion catre orice destinatie, efectua o cazare la un hotel din Romania sau strainatate, inchiria o masina sau opta pentru un pachet complet de servicii turistice. Factura emisa trebuie sa fie in numele persoanei fizice care a contractat serviciile, iar plata se va face conform contractului incheiat cu agentia Go Travel. Un Membru poate comanda si achizitiona servicii turistice in numele mai multor persoane, insa Punctele Bonus vor fi acumulate doar de titularul facturii fiscale emise pentru respectivele servicii turistice.

2.5 In caz de anulari ale serviciilor contractate ca urmare a unor factori ce nu pot fi controlati de catre Go Travel, clientului nu i se vor acorda Punctele Bonus aferente.

2.6 Toate Punctele Bonus trebuie acumulate si utilizate conform regulilor si directivelor din acesti termeni si conditii.

2.7 Membrul trebuie sa beneficieze de serviciul turistic contractat, sa efectueze calatoria pentru a acumula Punctele Bonus aferente. Punctele Bonus nu se vor acorda pentru serviciile turistice nevalorificate. Membrul poate acumula Puncte Bonus doar pentru serviciile turistice efectuate, chiar daca Membrul contracteaza servicii pentru alte persoane.

2.8 Desi Agentia depune toate eforturile pentru a mentine la zi situatia exacta a Punctelor Bonus, Membrul are raspunderea de a pastra documentele necesare, precum facturile fiscale necesare pentru acordarea de Puncte Bonus retroactiv daca va fi cazul.

 

3. Utilizarea Punctelor Bonus

 


3.1 Cand un Membru a acumulat un numar suficient de Puncte Bonus, Membrul poate solicita premiul corespunzator numarului de puncte pe care doreste sa il consume, in scris, prin intermediul contului personal deschis pe website sau telefon, in conformitate cu procedurile ce reglementeaza emiterea de premii, stabilite in materialul informativ Fidelio. Rezervarile pentru premii si procedurile de aplicare pot fi modificate de Agentie.

3.2  Biletele de avion oferite ca premii in cadrul sistemului de puncte bonus al programului Fidelio sunt dus-intors si includ toate taxele de aeroport. Odata acumulat numarul de puncte bonus necesar si revendicat premiul, calatoria poate fi efectuata oricand incepand cu data de 15 ianuarie 2012 avand o perioada minima de sedere de 3 zile la destinatie sau weekend inclus, cu mentiunea ca rezervarile vor fi facute cu minim 45 de zile calendaristice inainte de data calatoriei; nu va fi permisa anularea unui numar mai mare de doua rezervari pentru premiul-calatorie. Intrucat Agentia nu garanteaza disponibilitatea locurilor, datele exacte ale calatoriei vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul premiului in limita disponibilitatilor pentru datele de calatorie alese de beneficiar. Toate cheltuielile in afara premiului (de exemplu, cheltuielile cu cazarea la destinatie, masa, transportul de la/la aeroport, asigurarile de calatorie, etc.) cad in sarcina beneficiarului. Modificarea beneficiarului nu se accepta niciodata. In cazul modificarii si/sau al anularii se poate aplica o taxa administrativa, cu exceptia cazurilor dovedite de deces sau boala grava, complicatii de graviditate grave sau accidentare grava a Membrului, a unuia dintre participantii la premiu sau a unei rude apropiate a Membrului sau incendiu, spargere, furtuna sau alte evenimente similare grave, care impiedica in mod rezonabil Membrul sa calatoreasca. Membrul va trebui sa prezinte documente doveditoare privind cele de mai sus, conform cerintelor rezonabile ale Agentiei.

3.3 Weekendul pentru doua persoane in Romania oferit ca premiu in cadrul sistemului de puncte bonus al programului Fidelio include cazare 2 nopti in camera dubla la hotel categoria 3* sau 4* cu mic dejun inclus. Odata acumulat numarul de puncte bonus necesar si revendicat premiul, calatoria poate fi efectuata oricand incepand cu data de 15 ianuarie 2012, cu mentiunea ca rezervarile vor fi facute cu minim 30 zile inainte de data plecarii. Agentia nu controleaza disponibilitatea locurilor, astfel ca datele exacte vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul premiului. Toate celelalte cheltuieli cad in sarcina beneficiarului. In cazul modificarii si/sau al anularii se poate aplica o taxa administrativa, cu exceptia cazurilor dovedite de deces sau boala grava, complicatii de graviditate grave sau accidentare grava a Membrului, a unuia dintre participantii la premiu sau a unei rude apropiate a Membrului sau incendiu, spargere, furtuna sau alte evenimente similare grave, care impiedica in mod rezonabil Membrul sa calatoreasca. Membrul va trebui sa prezinte documente doveditoare privind cele de mai sus, conform cerintelor rezonabile ale Agentiei.

3.4 Weekend-urile pentru doua persoane in strainatate oferite ca premiu in cadrul sistemului de puncte bonus al programului Fidelio includ 2 bilete de avion dus-intors, cu toate taxele de aeroport incluse, catre destinatia respectiva si cazare doua nopti in camera dubla la hotel categoria 3* sau 4* cu mic dejun inclus. Odata acumulat numarul de puncte bonus necesar si revendicat premiul, calatoria poate fi efectuata oricand incepand cu data de 15 ianuarie 2012, cu mentiunea ca rezervarile vor fi facute cu minim 45 de zile calendaristice inainte de data calatoriei; nu va fi permisa anularea unui numar mai mare de doua rezervari pentru premiul-calatorie. Intrucat Agentia nu garanteaza disponibilitatea locurilor, datele exacte ale calatoriei vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul premiului in limita disponibilitatilor pentru datele de calatorie alese de beneficiar. Toate cheltuielile in afara premiului (de exemplu, cheltuielile cu masa, transportul de la/la aeroport, asigurarile de calatorie, etc.) cad in sarcina beneficiarului. Modificarea beneficiarului nu se accepta niciodata. In cazul modificarii si/sau al anularii se poate aplica o taxa administrativa, cu exceptia cazurilor dovedite de deces sau boala grava, complicatii de graviditate grave sau accidentare grava a Membrului, a unuia dintre participantii la premiu sau a unei rude apropiate a Membrului sau incendiu, spargere, furtuna sau alte evenimente similare grave, care impiedica in mod rezonabil Membrul sa calatoreasca. Membrul va trebui sa prezinte documente doveditoare privind cele de mai sus, conform cerintelor rezonabile ale Agentiei.

3.5 Sejurul de 7 zile pentru doua persoane catre una dintre destinatiile: Grecia, Spania sau Turcia oferit ca premiu in cadrul sistemului de puncte bonus al programului Fidelio include cazare timp de 7 nopti pentru doua persoane in camera dubla, in cadrul unui hotel de 4* intr-una dintre destinatiile mentionate, precum si biletele de avion dus – intors. Nu sunt incluse in vacanta oferita de Go Travel taxele de aeroport, asigurarea medicala, taxele de viza, excursiile optionale. Odata acumulat numarul de puncte bonus necesar si revendicat premiul, calatoria poate fi efectuata oricand incepand cu data de 1 mai 2013, cu mentiunea ca rezervarile vor fi facute cu minim 45 de zile calendaristice inainte de data calatoriei; nu va fi permisa anularea unui numar mai mare de doua rezervari pentru premiul-calatorie. Intrucat Agentia nu garanteaza disponibilitatea locurilor, datele exacte ale calatoriei vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul premiului in limita disponibilitatilor pentru datele de calatorie alese de beneficiar. Toate cheltuielile in afara premiului (de exemplu, cheltuielile cu masa, transportul de la/la aeroport, asigurarile de calatorie, etc.) cad in sarcina beneficiarului. Modificarea beneficiarului nu se accepta niciodata. In cazul modificarii si/sau al anularii se poate aplica o taxa administrativa, cu exceptia cazurilor dovedite de deces sau boala grava, complicatii de graviditate grave sau accidentare grava a Membrului, a unuia dintre participantii la premiu sau a unei rude apropiate a Membrului sau incendiu, spargere, furtuna sau alte evenimente similare grave, care impiedica in mod rezonabil Membrul sa calatoreasca. Membrul va trebui sa prezinte documente doveditoare privind cele de mai sus, conform cerintelor rezonabile ale Agentiei.

 

3.6 Toate celelalte premii listate in cadrul sistemului de puncte bonus al programului Fidelio, ca spre exemplu biletele la film, cina romantica in doi, voucherul cadou trebuie solicitate cu cel putin 20 de zile inainte de data utilizarii.  

 

3.7 Premiile pierdute, furate sau expirate nu vor fi rambursate, inlocuite sau prelungite.

3.8 Membrul sau beneficiarul oricarui premiu raspunde de achitarea tuturor taxelor, comisioanelor, impozitelor si/sau suprataxelor aplicabile, aferente eliberarii sau utilizarii unui premiu (inclusiv, printre altele, taxele vamale, de inspectie, de securitate, agricole, de combustibil si de plecare) si de obtinerea documentelor de calatorie necesare, inclusiv viza, vaccinarea si asigurarea. Mai mult, Membrul sau beneficiarul va respecta toate reglementarile legale sau de alta natura specifice tarii si va verifica formalitatile vamale in vigoare in tara de destinatie.

3.9 Doar Membrul are dreptul sa solicite un premiu. Membrul poate comanda un premiu pentru el personal sau pentru orice alta persoana desemnata de el in momentul in care premiul este solicitat, conform Termenilor si conditiilor Programului.

3.10 Daca un Membru are o reclamatie cu privire la folosirea oricarui premiu, Membrul trebuie sa anunte Agentia, in scris, in decurs de 10 zile de la utilizarea premiului.

3.11 In functie de premiul in cauza, premiile in servicii turistice vor fi ori trimise la adresa de e-mail comunicata de Membru, ori ridicate de la sediul Agentiei. Imediat dupa procesarea solicitarii premiului, punctele bonus necesare pentru premiu sunt debitate din contul Membrului. Daca persoana care ridica biletul sau voucherul nu este Membrul, acea persoana trebuie sa prezinte, pe langa numarul unic al Membrului, dovada identitatii Membrului si o imputernicire semnata de catre Membru, care poarta semnatura acestuia in original si prin care se autorizeaza aceasta ridicare. Agentia poate modifica sau suspenda aceasta procedura in orice moment. Premiile in obiecte promotionale vor fi trimise pe adresa de corespondenta a Membrului. Agentia nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru intarzierile sau pierderile cauzate de serviciile postale sau de procedurile vamale.

3.12 Premiile oferite de partenerii Go Travel in programul Fidelio: orice Membru care are numarul necesar de Puncte Bonus poate beneficia de un premiu pentru sine sau pentru orice alte persoane desemnate de catre Membru, in conditiile si in functie de restrictiile notificate Membrului. Orice beneficiar al unui premiu trebuie sa respecte conditiile formulate de partenerul in cauza.

Oferte exclusive Fidelio

Daca nu stii inca unde sa-ti petreci concediul si nici care ar fi oferta potrivita, atunci lasa-te cucerit de ofertele de vacanta speciale pentru posesorii cardului Fidelio. Noi venim cu propunerile grozave... tu inregistreaza-te[...]

Puncte fidelio

Cat investesti in visele tale?
Go Travel transforma fiecare euro pe care il cheltuiesti  pentru calatoriile tale  in puncte, iar punctele devin avantaje si beneficii extraordinare pentru tine.

Inscrie-te in program!

Visele marete pornesc de la zero si se transforma in realitate pas cu pas. Go Travel iti ofera cardul Fidelio prin care iti va rasplati consecventa cu care iti urmaresti visele! El este menit sa fie o recunoastere si[...]